Even voorstellen

 

  1. Wie?

Na jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs, te weten vmbo, havo en vwo onder- en bovenbouw, kregen wij, Carien Smeets eerstegraads docente Nederlands en Wim Smeets docent Duits en beëdigd tolk-vertaler Duits, het idee om een eigen instituut voor huiswerkbegeleiding en - planning te beginnen.

 

  1. Waarom?

In de afgelopen jaren is ons namelijk gebleken dat leerlingen om welke reden dan ook zich moeilijk dan wel niet kunnen concentreren en dat ze ook de motivatie niet of niet meer op kunnen brengen om veel tijd in hun studie te steken. Ook het plannen van lesstof en /of toetsen is vaak een groot probleem, omdat een leerling het overzicht mist, hij/ zij ziet dan door de bomen het bos niet meer, zeker wanneer er veel toetsen in een week gepland staan. En dat is jammer!

Daar komt bij dat de maatschappij en dus ook het onderwijs aan vele veranderingen blootstaan, denkt u maar aan de snelle ontwikkeling van ICT. Voor menige leerling gaan deze ontwikkelingen veel te snel en zij behoeven dientengevolge extra zorg en begeleiding.

 

  1. Hoe?

Graag willen wij hier iets in betekenen door middel van de oprichting van een huiswerkbegeleidingsinstituut, waar ook veel aandacht zal zijn voor planning niet alleen van het reguliere huiswerk maar ook voor planning van toetsen en/of schriftelijke overhoringen en examens. Individuele begeleiding moet borg staan voor een goed studieresultaat. Dat is de reden waarom wij per sessie (twee klokuren) maar maximaal tien leerlingen aannemen.

Wij denken dat een leerling in een leeromgeving waar ruimte is voor individuele begeleiding, open staat voor hulp bij het studeren. Leerlingen willen uiteindelijk toch graag dat diploma halen.

De opzet is dat een leerling minimaal twee middagen per week  van 15.00u tot 17.00u onder begeleiding huiswerk komt leren en maken en/of plannen.

Vooraf moet de leerling aangeven welke middagen hij/zij bereid is te komen, zodat wij dat in kunnen plannen. Aangezien we maar acht leerlingen per keer kunnen/willen begeleiden, is dat zeker van belang. Zorg op maat dus.

 

Lees hier meer over onze diensten.