Wat verstaan wij onder planning van huiswerk, schriftelijke overhoringen, toetsen en examens?

 

Welnu, plannen is vooruitzien. Dat betekent dat een leerling moet leren inzien dat het succes afhankelijk is van het aantal momenten waarop hij/ zij de les -/ toetsstof bestudeert. Zoals al eerder zij opgemerkt: herhaling is de basis van elke studie. 

Daarbij is het belangrijk om de stof tijdig in blokjes te verdelen, zodat een leerling kan overzien wat hem/haar te doen staat. Een leerling kan dan per dag gaan wegstrepen en dat geeft niet alleen een opgeruimd maar ook een voldaan gevoel.

Bij zo’n planning hoort natuurlijk ook een planning van de leerstof die herhaald moet worden, want hoe vaker een leerling iets ziet, hoe makkelijker hij/zij deze kan onthouden en daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen.

Ook hier geldt dat we ernaar streven dat hij/zij uiteindelijk deze planning zelf kan maken!

 

Tegen welke tarieven?