Wat verstaan wij onder huiswerkbegeleiding?

 

Een leerling moet leren dat hij/zij eerst de stof van de dag door moet nemen, omdat we ervan uit mogen gaan dat hij/ zij de uitleg dan nog vers in het geheugen heeft. Een open deur misschien maar huiswerk eerst leren en dan maken is een strikte voorwaarde voor een goed resultaat.

Verder moet een leerling leren dat hij/zij de vakken rangschikt naar moeilijkheidsgraad om vervolgens met het moeilijkste vak te beginnen.

Ook herhaling van leerstof, met name voor de volgende dag, is een wezenlijk onderdeel van de sleutel tot succes.

Wij denken daarbij de nodige ondersteuning te kunnen bieden, zowel wat betreft het leren, het maken als ook het plannen.

Deze procedure zal in eerste instantie tijd vergen, omdat er op een andere manier gestudeerd moet gaan worden: dus niet of niet meer van dag tot dag, maar via een goede planning die voor elke leerling anders zal zijn.

De bedoeling is dat een leerling leert inzien dat hij via een strakke planning in de toekomst meer vrije tijd overhoudt met een beter resultaat.

Hier is dus een cultuuromslag voor nodig en wij denken daar een rol in te kunnen spelen. 

Uiteindelijk zal een leerling dan deze werkwijze automatisch gaan toepassen en zal hij/zij ervaren dat hij/zij er wel bij vaart.

 

Wat verstaan wij onder planning van huiswerk, schriftelijke overhoringen, toetsen en examens?

Professionele begeleiding en ondersteuning bij faalangst