Tegen welke tarieven?

  

Kosten: een vast bedrag van 200 euro per maand.

Dat betekent een vast bedrag per maand ongeacht het aantal keren dat een leerling wil komen, mits hij/zij wel één week van tevoren aangeeft welke middag(en) hij/zij wil komen.

Hier geldt namelijk vol is vol, omdat een groter aantal leerlingen ten koste gaat van de individuele begeleiding. Er geldt een schriftelijke opzegtermijn van één maand, dus gelieve op te zeggen vóór de eerste dag van de maand.

Wanneer onze diensten?